Az önkéntes pénztárak piacán érdekelt kasszák több mint 90 százalékát tömörítő Stabilitás Pénztárszövetség a továbbiakban Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (Pénztárszövetség) név alatt folytatja munkáját, március óta pedig dr. Kravalik Gábor személyében új elnök irányítja a szervezetet. A Pénztárszövetség változatlanul feladatának tekinti: a tagpénztárak, rajtuk keresztül a pénztártagok hangsúlyos képviseletét, az öngondoskodás népszerűsítését, és célkítűzéseinek megvalósítása érdekében további erőfeszítések megtételét. A szövetséghez tartozó önkéntes nyugdíjpénztárak folytatva a megszakítás nélkül immár három éve tartó kiemelkedő befektetési eredmények sorozatát, kiváló teljesítménnyel zárták az idei év első negyedévét is: 13 százalékkal 1041 milliárd forintra növelték az összvagyonukat, amely további alapot ad a szövetség céljának eléréséhez.

Névváltásról döntött az önkéntes nyugdíjpénztárak 93 százalékát, és az egészségpénztárak 75 százalékát tömörítő Stabilitás Pénztárszövetség. Az összesen közel kétmilliós tagsággal rendelkező pénztárakat tömörítő szervezet a jövőben Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (Pénztárszövetség) néven működik.

 

„A Pénztárszövetség feladata, hogy a tagpénztárak és rajtuk keresztül a pénztártagok jövőbeli képviselete hangsúlyosan jelenjen meg a mindennapokban. Céljainak eléréséhez törekszik a pénzügyi szektor különböző szereplőivel kölcsönös előnyökön alapuló megállapodások kialakítására, valamint igyekszik az önkéntes pénztárak üzeneteit hatékonyan eljuttatni a jogszabályalkotókhoz. Fontos cél, hogy javuljon az önkéntes pénztárak működési környezete, az érdekérvényesítés előtérbe kerüljön, valamint a Pénztárszövetség még nagyobb hangsúllyal hívja fel a figyelmet az öngondoskodás fontosságára” - mondta dr. Kravalik Gábor a Pénztárszövetség elnöke.

Szárnyalnak a nyugdíjpénztárak – immár harmadik éve kiemelkedő hozamok a kasszáknál

A Pénztárszervezethez tartozó önkéntes nyugdíjpénztárak – az előző negyedévekhez hasonlóan – jelentősen növelték a vagyonukat az idei év első negyedében. Március végén az érintett önkéntes pénztárak összvagyona 1041 milliárd forintra rúgott, ez éves összevetésben 13 százalékos emelkedést jelent. Az előző év azonos időszakához képest az egy főre jutó vagyon 14 százalékkal – 120 ezer forinttal - 966 ezer forintra nőtt. Még inkább figyelemre méltó a növekedés, ha az aktuális adatokat a 2011-es év végén feljegyzett adatokhoz hasonlítjuk, ebben az összevetésben a tagpénztárak vagyonnövekedése 36 százalékos volt.

„A növekedés szinte teljes egészében a befektetési eredményekből fakad, mivel az adott periódusban a befizetések és a szolgáltatások azonos nagyságrendet képeztek” - utalt a kasszák kiváló teljesítményére dr. Kravalik Gábor.

Ideje öngondoskodni

A Pénztárszövetség megítélése szerint egyre többen ismerik fel az öngondoskodás kiemelt szerepét. „Év eleji kutatásunk alapján a megkérdezett munkavállalók háromnegyede sorolta a leghasznosabb cafetériaelemek közé az egészségpénztári juttatást, míg 50 százalékuk vélekedett ugyanígy a nyugdíjcélú megtakarításokról. Ennek megfelelően a szektorban az egyéni megtakarítások, a befizetések növekedése is látható. Ez pedig nagyon kedvező a jövőre nézve” - fogalmazott dr. Kravalik Gábor. „Abban bízunk, hogy egyre többen ismerik fel, nemcsak a jövőben, de már a jelenben is különösen fontos az öngondoskodás. A pénztárak pedig versenyképes, biztonságos és hatékony öngondoskodási megoldást nyújtanak. Ezt támasztják alá az első negyedévben elért nagyszerű pénztári eredmények, és a magas hozamok is” – tette hozzá az elnök.

Bár a Pénztárszövetséggel együttműködő önkéntes nyugdíjpénztárak összlétszáma az első negyedévben, minimális mértékben – 0,4 százalékkal – 1,078 millió főre csökkent, az egyéni tagdíjbefizetések két számjegyű növekedése miatt a szervezet bizakodó a jövőt illetően. Dr. Kravalik Gábor szerint egyre többen vannak tisztában azzal, hogy az önkéntes nyugdíjpénztárak az időskorra történő felkészüléshez a hosszú távú megtakarításokhoz megfelelő pénzügyi konstrukciót nyújtanak számukra. „Több választható portfólió gyakran kiemelkedő hozamokat ér el, így ezek segítségével élethelyzetünknek és várakozásainknak megfelelően tudatosan kezelhetőek a tagi befektetések. A munkáltatói befizetések összege minimálisan csökkent, ám az egyéni befizetéseknél elért két számjegyű bővülés arra utal, hogy a tagok egyre aktívabbak. Abból, hogy a befizetéseknél és hozamnál nagyobb mértékben nő a vagyon, arra lehet következtetni, hogy tisztul a tagság, vagyis azok lépnek ki, akik nem is nagyon aktívak” - emelte ki az elnök. Bár az első negyedéves adatok alapján az önkéntes pénztárak működési eredménye látszólag negatív, ám a Pénztárszövetség szerint ez félrevezető. „A jogszabály által engedélyezett átcsoportosításokkal a pénztárak az első negyedévben ugyanis valójában 195 milliós pozitív működési eredményt értek el” – mondta dr. Kravalik Gábor.

„A hozamok kedvezően alakultak, a vagyon pedig jelentősen emelkedett. Összességében pedig jól látszik, egyre több ismerik fel, hogy a nyugdíjbomba csak öngondoskodással hatástalanítható” – emelte ki az elnök.

Népszerűek az egészségpénztárak

A Pénztárszövetséghez tartozó egészségpénztárak is jól szerepeltek az első negyedévben. A tagok egyéni befizetéseinek összege megközelítette a 2,1 milliárd forintot, ami 30 százalékos növekedés éves összevetésben. A szervezettel együttműködő egészségpénztáraknak március végén összesen több mint 732 ezer tagja volt, ami több mint 1 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. 

Az érintett egészségkasszák vagyona 0,4 százalékkal, több mint 42 milliárd forintra nőtt. Dr. Kravalik Gábor erről azt mondta: a 0,4 százalékos növekedés lassúnak tűnik, de a tendencia folyamatos bővülésre utal. Az elnök kiemelte: „Örömmel látjuk, hogy a tagság is egyre inkább tisztában van azzal, hogy az egészségpénztárak alkalmasak az egészségcélú megtakarításokra és egyúttal azonnal elkölthető összegeket is biztosítanak a különböző orvosi ellátásokra, szűrésekre, gyógyszerszámlákra, így kulcsszerepet játszhatnak az egészségmegőrzésben”.

Beszédes adat, hogy a Pénztárszövetség tagpénztárai az első negyedévben 1,76 millió esetben 9,7 milliárd értékben finanszírozták a tagok által igénybe vett szolgáltatásokat. Egy-egy alkalommal átlagosan 5,4 ezer forintot fizettek a kasszák, ami 5 százalékkal haladja meg az előző év azonos negyedévében kifizetett 5,1 ezer forintot.